Årsmöte med semlor

  • 18 feb 2024

image: Årsmöte med semlor

Efter torsdagsträning den 15 februari med backintervaller samlades vi i SMOL-gården för årsmöte. Fredrik Lundström valdes till ordförande och en ny ledamot valdes in i styrelsen. Utmärkelsen Årets talang gick till Noah Alneberg.

Många medlemmar uppmärksammade kallelsen till årsmötet och det bjöds på goda semlor inne i SMOL-gården. Christer Östlund valdes till mötesordförande för årsmötet och Robin Johansson assisterade som sekreterare.

Omval för styrelseledamöterna Johan Wallin, Robin Johansson, Jenny Hallenek och Stefan Ihrsén. Stina Vahlgren valdes in i styrelsen i ett fyllnadsval för en vakant plats. Tomas Hjorth valdes som suppleant för en period av ett år. Annika Stenström och Björn Carlsson valdes till revisorer för en tid av ett år. Monica Öhlund och Johanna Haraldsson valdes till revisorssuppleanter för en tid av ett år. Linda Sterner och Daniel Alneberg valdes till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Det finns en vakant plats i valberedningen om någon är intresserad av att assistera Linda och Daniel.

Årsmöteshandlingar:

Fredrik Lundström delar ut priset årets klubbmedlem till Anders Westbom.

På årsmötet delades ett följande utmärkelser ut:

Priset Årets klubbmedlem gick till Anders Westbom för sitt engagemang i klubben och för sitt arbete med bland annat nattcuper, tävlingar och träningar.

Motivering: Är ofta med på långa pass och i mörker. Ibland i grupp, ibland helt ensam. Årets SMOLare klarar båda. Alltså att leda andra i en grupp och att ta egna initiativ. Många timmar ha lagts ned för att det ska fungera för andra, det gäller både ungdomar och äldre. Har sprungit långa natten. Är ett föredöme för både ung och gammal.

Utmärkelsen Årets talang gick till Noah Alneberg.

Motivering: Har under året utökat sitt tävlingsengagemang och har bland annat sprungit i U10mila-laget, Swedish League tävlingar och flera andra stora tävlingar. Har ökat sin närvaro vid klubbens träningar och har gått från att följa med till att verkligen vilja åka och prestera på tävlingar. Dock är kommentaren ”det gick dåligt” dels inte sann men också en symbol på ökade krav på sig själv. Vi hoppas att du fortsätter att vara en förebild för de yngre och en utmanare för de äldre. Årets talang har gått från att åka med till att dra ut pappa på fler tävlingar än vad han har tänkt sig.

Poängpriset togs hem av Anna Folkegård.

På årsmötet passade styrelsen på att uppmärksamma Sten, Gunnar och Ove för deras arbete med att fixa skidspår så fort det kommer snö.

Styrelsen uppmärksammade också Hannalina och ungdomsrådet som ungdomarna startat tillsammans.