Nyheter

Sammanfattning från styrelsemötet 23 april

  • 24 apr 2017

Vi bestämde att skicka ut en sån här sammanfattning efter varje styrelsemöte, en kortare information, inte att jämställa med protokollet. Vi vill vara så transparanta som möjligt, att klubbmedlemmarna vet vad som händer i styrelserummet.