Nyheter

SMOL-kläder - beställ under februari månad!

  • 31 jan 2018

SMOLs tränings- och tävlingskläder kan beställas nu och fram till och med den 15 mars!

Sammanfattning från styrelsemötet 21 januari

  • 24 jan 2018

Vi gör en sammanfattning efter varje styrelsemöte, en kortare information, inte att jämställa med protokollet, för att informera samtliga medlemmar. Vi vill vara så transparanta som möjligt så att ni medlemmar vet vad som händer i styrelserummet.

Förslag på stadgeändringar inför årsmötet

  • 11 jan 2018

I bifogat dokument ser du vilka stadgeändringar styrelsen föreslår årsmötet att besluta om. Läs gärna igenom dokumentet. Om du har synpunkter eller funderingar, vänligen mejla vår ordförande Ingegerd Lusensky, binglusensky@hotmail.com