Nyheter

Sammanfattning från styrelsemötet 11 juni

  • 22 jun 2017

Vi gör en sammanfattning efter varje styrelsemöte, en kortare information, inte att jämställa med protokollet, för att informera samtliga medlemmar. Vi vill vara så transparanta som möjligt så att ni medlemmar vet vad som händer i styrelserummet.