Historik

Här finns historiska fakta samlat om föreningen sedan Malmby IF bildades 1936.

Strängnäs-Malmby OL (SMOL) har sitt ursprung ifrån Malmby IF, som grundades den 14 april 1936. Från start fanns det fotboll, skidor och orientering på programmet, men i mitten av 50-talet lades fotbollsaktiviteterna ner till förmån för de andra två idrotterna. Störst framgångar kom klubben att ha på 80-talet då Malmby IF var en av Sveriges ledande orienteringsföreningar och som 1988 bland annat vann den prestigefyllda tävlingen 10-mila.

I början av 90-talet kom förslaget att den framgångsrika klubben på något sätt ska förknippas med Strängnäs och 1993 fastslogs det att Malmby IF skulle döpas om till Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare.

Det saknas en hel del uppgifter och bilder, främst från senare år. Du som finner sakfel eller har mera fakta som vi bör tillföra klubbens historia, tag kontakt med susanne.maarup@orientering.se.

Ordföranden från 1936 och framåt finns här: Ordföranden i SMOL