Skol-OL på Tingstuhöjden

  • 28 maj 2013

image: Skol-OL på Tingstuhöjden

Onsdag den 22 maj arrangerade SMOL-veteranderna skolorientering på Tingstuhöjden för såväl Stallarholmsskolan som Paulinska skolan. Totalt deltog ca 80 elever. På bilden Denise Karlsson, Stallarholmsskolan, vid kontrollen.

På förmiddagen fick Stallarholmsskolans elever två olika banor att välja på och eleverna startade i grupper om 4. Banorna var lagda av Barbro Pettersson och Lars Gustavsson. De var av ganska enkel karaktär och mellan 2 - 3 km långa.

 

På eftermiddagen kom elever från Paulisnka skolan, där en mycket engagerad idrottslärare hade satt ihop 3 klasser och eleverna fick springa på två banor med olika svårighetsgrad.

 

Både elever och idrottslärare verkade nöjda med arrangemanget, som höll 8 SMOL- veteraner sysselsatta under hela dagen.

 

Muhamed Cirak, Paulinska skolan 9A

Muhamed Cirak, Paulinska skolan 9A, med kartan i hand.

 

Alexander G. och Oskar H., Paulinska skolan 9C

Alexander Grubenmann och Oskar Hammarstedt antar utmaningen.

 

Amina G. och Madeleine A., Paulinska skolan 9C

Amina Gulied och Madeleine Andreasson ser nöjda ut med dagens prestation.

 

Saad I. och Marcus E., Paulinska skolan 9B

Saad Issa och Marcus Eriksson, Paulisnka skolan 9B, med segergest.