Aktuell spårstatus

  • 16 dec 2012

Vill du veta om det är spårat eller om skidspåren är bra, här finns informationen!

Spårstatusrapporter i Strängnäs kommun finns här:

http://www.skidspar.se