Ordföranden i SMOL

SMOL: ordförande from 1936

1936-1938 Nils Ode
1939-1941 Bernhard Krig
1942-1943 Olov Lännström
1944-1945 Bernhard Krig
1946                   Gösta Strandberg
1947-1954 Thure Lindkvist
1955-1959 Lennart Blomgren
1960-1978 Åke Enblom
1979-1980  Mats Johansson
1981-1986 Hans Mårtensson
1987-1991 Carsten Aronsson
1992-1994 Hans Mårtensson
1995-1998 Bertil Hall
1999-2000 Tommy Eriksson
2001                   Urban Hallberg
2002-2003 Lennart Gustafsson
2004-2006 Håkan Westbom
2007-2009 Marie Green
2010-2013  Ove Johansson
2014-2017  Ingegerd Lusensky
2018-2021 Anna Stenström Jonsson