1940-tal

1940

Nu hade kriget kommit med inkallelser, insamlingar och riksmarscher.

1941

Malmby IF försöker sig på bandy under en kortare period.

1942

Dansbanan vid Grundbro iordningställdes till en kostnad av 1.400:-. Byggtid 800 arbetstimmar, utförda frivilligt av föreningens medlemmar. Första danshelgen, lördag och söndag, kom det en stor publik och det sägs att redan efter den helgen hade man fått in vad hela bygget hade kostat. I fortsättningen hade man dans en fem sex helger varje år under en lång följd av år.

1943

Den nya idrottsplanen börjar iordningställas. Den 31 oktober skall all fotbollsutrustning ha varit insamlad till fotbollsplanen.

1944

Orienteringen har gått dåligt under året, inga resultat finns att redovisa vid årsmötet.

1945

Fotbollens vara eller icke vara diskuterades livligt som vid alla tidigare årsmöten.

1946

Nedläggning fördes på tal. På ordförandes fråga om hur många av de närvarande som är villiga att åtaga sig uppdrag i föreningen, reser sig samtliga och förklarar sig villiga att samverka till ett gott och idogt föreningsarbete. Skidor och orientering skall i alla fall fortsätta som tidigare. Orienteringskommittén utökas med en ledamot medan fotbollsverksamheten vilar.

Våren 1946 samlades ett tjugotal medlemmar en vacker söndagsförmiddag vid fotbollsplanen för att fira föreningens 10-årsjubileum, under som man brukade säga ”solena former”. Lisa Strandberg och Ebba Krig hade dukat upp ett långbord med kokat kaffe och två stora tårtor. Man kunde konsten att fira på 40-talet. Föreningens ekonomi var god och medlemsantalet stigande. Fotbollslaget hade klarat sig hyfsat i Strängnässerien. En annan glädjekälla var att orienteringskursen som hållits på våren hade samlat nära tio deltagare.

1947

Föreningen hade under en längre tid tänkt bjuda föreningsmedlemmarna på en fotbollslandskamp, nu skulle det äntligen bli av, i landskampen mot Norge, men biljettpriset fick ej överstiga 5:-.

Föreningen fick sin första kretsmästare i orientering genom dåvarande junioren Holger Karlsson, sedemera kassör i föreningen under 29 år.

1948

Ett anbud inlades för inköp av en vid Rosöga befintlig kur, som skall användas till omklädningsrum vid fotbollsplanen.

1949

Många föreningar hörde av sig för att få hyra festplatsen, men styrelsen beslutar att endast hyra ut till föreningar hemmahörande i Malmby. Föreningen bidrog med 10:- till Svenska Skidförbundets VM-trupp.