Orienteringsträning

På Orienteringsträningarna  har vi en gruppindelning som bygger på både ålder och nivå.
Tanken är att man ska börja på den nivå man klarar av och sedan sakta arbeta sig uppåt i utvecklingstrappan.

Orienteringsövningar kommer finnas i svårighetsgraderna; grön, vit, gul, orange, violett. De olika färgerna står för olika svårighetsgrader och förklaring till dessa finns att läsa i Utvecklingstrappan samt Klasser, banlängder och svårighetsnivåvid medel och långdistans.


Grön/vit, -10 år

Hej och välkommen tioll vår nybörjarnivå - alla välkomna

Lilla Höjden Gul nivå

Välkomna till våra träningar, här orienterar vi på Gul nivå.

På det gula och tredje steget i trappan tränas lite svårare vägvalsutmaningar. Nu är det inte bara ledstänger att ta hänsyn till utan man får också träna på att gena kortare sträckor genom skogen, hela tiden med säkra uppfångare. För att kunna gena genom skogen behöver man träna på de karttecken som visar framkomlighet och sikt. Det tränas också enkel kurvbildsorientering, vad är upp, vad är ner och var är högsta punkten. Kontrollerna sitter också lite längre från ledstången och det är inte säkert att man ser dem därifrån.

Stigen Grön nivå

Välkomna till vår träningsverksamhet, här är orienteringen på s.k. grön nivå.

Det första steget i utvecklingstrappan är grön nivå där grunderna för orientering läggs. Det viktiga på den här nivån är att få en förståelse för vad en karta är och vilka de vanligaste färgerna och karttecknen är. Utövaren ska också klara av ledstångsorientering och att byta ledstång både vid kontrollen och på sträckan mellan två kontroller. Att passa kartan är en annan viktig kunskap på den gröna nivån.

Stenen Vit nivå

Välkomna till våra träningar, här orienterar vi på vit nivå.

Det andra steget i trappan är vit nivå. Här fortsätter man att träna på ledstångsorientering. Ledstängerna är dock lite svårare och kanske lite mindre tydliga. Kontrollerna kan ibland sitta vid sidan av ledstången, så det gäller att träna på att ha framförhållning i orienteringen. På den vita nivån tränas det på de första vägvalsproblemen och på att gena och snedda över öppen mark.

Stora Höjden Orange nivå

Välkomna till våra träningar, här orienterar vi på Orange nivå.

Det fjärde steget i trappan är orange/röd nivå. På den här nivån tränar den aktive på att lämna ledstängerna för att istället använda andra terrängföremål för att orientera sig. Det kan till exempel vara tydliga höjder och sankmarker. Ibland orienterar man mot en höjd, ibland utmed en höjd. Höjden blir då en form av ledstång. På den här nivån blir det allt viktigare att kunna läsa och förstå höjdkurvor samt att kunna använda sig av tekniker som förenkla, förlänga och generalisera. Orienteringen görs ofta med hjälp av hållpunkter. När man har lärt sig orientera på den här nivån har man i princip lärt sig att använda alla typer av verktyg.

Branten Violett nivå

Välkomna till våra träningar, här orienterar vi på nivån violett och svårare.

Violett nivå i utvecklingstrappan och är det femte och näst sista steget i trappan. Jämfört med de tidigare nivåerna ställs nu högre krav på att orientera med framförhållning. Det gäller att planera sträckorna och fundera kring hur man på bästa sätt löser orienteringen. Det gäller att avväga snabbhet kontra säkerhet. Ett nytt moment på den här nivån är att orientera på skrå, det vill säga i en sluttning. Kontrolltagningen kan ske utan någon uppfångare och terrängen kan ibland vara detaljfattig. Därför är det viktigt att kunna hålla en riktning och bedöma avstånd. Det gäller också att kunna anpassa tekniken efter terrängtyp och svårighet.

Svart nivå i utvecklingstrappan och är det sjätte och sista steget. På den här nivån ska den aktive kunna lösa utmaningar i alla tänkbara situationer. Det kan vara allt från mycket detaljrik terräng till detaljfattig terräng. Det kan vara starkt kuperat och på så sätt fysiskt krävande. Många gånger ställs man inför komplicerade vägvalsproblem med många olika faktorer att ta hänsyn till. Det gäller att behärska olika kartor och terrängtyper, både i det egna landet men också i andra delar av världen.