Föräldrainformation om träning

Inom orienteringen är det viktigt att skapa trygghet så att barnen gradvis får utvecklas till att bli en självständig individ i skogen. Att skugga sitt eller andras barn är en viktig del i detta och skapar kontakten mellan förälder och barn samt en hög grad av förståelse kring den utmaning en kontroll/karta kan innebära. ALLA kan skugga!

Under träning och tävling kommer vi troligtvis behöva hjälp av er föräldrar att följa upp/skugga barnen för att de ska känna sig trygga i skogen.  Givetvis är det vi ledare som har huvudansvaret för uppföljningen, men är det många ungdomar behöver vi även hjälp av föräldrar. Ibland vill ungdomarna absolut att en förälder är med i skogen, men när de blivit lite tryggare är det oftast bättre att bli skuggad av någon annan vuxen och då kan det vara bättre att ibland ”byta barn” med någon annan.  Förutom på rena ungdomstävlingar har vi ledare ofta inte möjlighet att skugga ungdomarna på tävlingarna (vi vill ofta springa själva också…) så därför kan det vara bra om man som förälder har möjlighet att hjälpa barnen på tävling.  Att skugga innebär inte att man orienterar åt den man skuggar, bara att man finns med som en trygghet och lite av ett ”säkerhetsbälte”. Här nedan finns några råd om vad man kan tänka på när man skuggar.

 

 1. Gå igenom banan innan tillsammans med den/de du ska följa upp.
 2. Bestäm vem som tar vilka kontroller – t.ex. varannan kontroll (om du skuggar flera)
 3. Spring/gå nära bakom den du följer upp.
 4. Försök att få de du följer upp att se rätt saker i naturen –     vidvinkelseende är A och O för att få säkerhet i orienteringen.
 5. Prata – guida – gärna vissa sträckor.
 6. Skapa säkerhet genom att låta de du följer upp känna att de inte behöver vara rädda för att bomma.
 7. Se till att de ser rätt saker när du ser att de håller på att bomma. Låt aldrig någon bomma ordentligt. Stanna, stoppa när det går fel och hjälp barnet att  ”rätta” felet.
 8. Uppmuntra genom att tala om allt som han/hon gör rätt.
 9. Gå igenom banan när ni kommit i mål.

När det gäller äldre ungdomar, eller drivna yngre, gäller det att få in ett orienteringsflyt. Att lära ungdomarna att springa och läsa kartan. Uppföljaren kan här springa och prata orientering i farten. Två ytterligare faktorer som ofta glöms är,

- kontrollarbetet

- hantering av karta och kompass

Rätt samspel mellan karta och kompass är också mycket viktigt för att skapa en säker orientering. All inlärning bygger på trygghet, säkerhet, identitet, stolthet och glädje!

 • Man lär när man gör rätt.
 • Man lär när man är trygg.
 • Man lär när man har kul.

Lycka till!