Hoppa till sidans innehåll

Styrelse och ansvarsområden


Mail till hela styrelsen kan skickas till This is a mailto link

STYRELSE   Telefon
Ordförande:

Anna Stenström Jonsson
This is a mailto link

073-682 33 20

Sekreterare:

Jenny Svärd
This is a mailto link

073-765 61 86

Kassör:

Anna Folkegård
This is a mailto link 

073-922 75 91
Ledamöter    
Idrott

Johan Wallin
This is a mailto link

070-621 8537

Träning

Daniel Alneberg
This is a mailto link

070-621 72 68
Arrangemang

Stig-Johan Wiklund
This is a mailto link

0733-542216
Stugan/Trivsel

Christofher Ramström
cThis is a mailto link

073-755 41 56
Kommunikation

Linda Sterner
lThis is a mailto link

070-306 28 81
Marknad

Bertil Hall
This is a mailto link 

070-748 42 24
Suppleant

Robert Lindelöf
This is a mailto link

076 1000 201 

 

Ordförande

Officiell representant för Strängnäs-Malmby OL. Leder styrelens arbete, har ansvar för att stadgar och handlingsplan följs. Tar fram dagordning inför möten tillsammans med sekreteraren och leder möten. Förvaltar och förbereder de beslut som årsmötet beslutat om, tillsammans med övriga i styrelsen. Är firmatecknare tillsammans med kassören. Gör bidragsansökningar, ofta tillsammans med kassör eller annan styrelseledamot. Läser inkommande post (e-post) två-tre gånger per vecka och fördelar information till berörda klubbmedlemmar. Ansvarar för samordning av utbildning i föreningen. Ansvarar för klubbträffar med verksamhetsutveckling och information.

Kassör

Skriver förslag till budget. Bokför kontinuerligt, registrerar intäkter och betalar fakturor. Skickar ut medlemsavgiftsfakturor. Gör bokslut. Kontinuerligt infomerar styrelsen om den ekonomiska situationen, via resultat- och balansräkning. Förvaltar klubbens ekonomiska tillgångar. Är firmatecknare tillsammans med ordföranden. Redvisar LOK-stöd med stöd av kommunikationsansvarig. Tillsammans med ordförande eller annan styrelsemedlem gör bidragsansökningar. Lämnar inkomstuppgift till skatteverket.

Sekreterare

Är sammankallande till styrelsemöten. Tillsammans med ordförande göra dagordning. Skriver protokoll. Tar hand om post till föreningen (postfacket) och informerar vidare till berörda. Skriver förslag till handlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Skriver verksamhetsberättelse. Arkiverar protokoll, verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Är IT-samordnare i föreningen.

Idrott

Alla grenar: orientering, skidor, skidorientering, terränglöpning, orienteringsskytte, eventuellt mountainbikeorientering. Planerar för tävlingssäsong och pekar ut viktiga tävlingar. Ansvarar för klubbens tävlingsresor. Ansvarar för klubbens boende vid läger och tävlingsresor. Ansvarar för att klubbmästerskap i orientering genomförs. Registrerar medlemmars tävlingsfrekvens i förhållande till tävlingslicens och stämmer av med kassör för eventuell fakturering. Stimulerar till satsningar inför tävlingar, typ tiomilasatsningen.

Träning

Alla grenar: orientering, skidor, skidorientering, terränglöpning, orienteringsskytte, eventuellt mountainbikeorientering. Planera klubbens alla träningar, 1-3 dagar per vecka beroende på säsong. Se till att alla grupper har namngivna ledare. Ansvara för att utvecklingsplaner tas fram för respektive grupp. Ansvara för att nyrekrytering sker via nybörjarkurser både för barn och vuxna. Inspirera till utökat träningsutbud via nya grenar som orienteringsskytte och mountainbikeorientering.

Arrangemang

Ansvarar för klubbens tävlingsarrangemang inom ala grenar, idag främst Stockenfejden, Ungdomscupen och Stickans Minne. Ansvarar för veteran-OL-arrangemang, skol-OL-arrangemang och Naturpasset. Leder arbetet med framtagning av nya eller reviderade kartor. Leder utvecklingsarbetet vid införandet av nya arrangemangstyper, t.ex. motionsorientering, orienteringsskytte, mountainbikeorientering. Tillsammans med tävlingsadministratör/sekreterare driva OLA-utveckling i klubben. Delta i Södermanlands orienteringsförbunds årliga träff för att fastställa tävlingsprogram.

Stugan/Trivsel

Ansvarar för drift och underhåll av SMOLgården. Ansvarar för uthyrning av SMOLgården och boendedelen. Ansvarar för städning av SMOLgården och stugvärdslista för medlemsstädning. Ansvarar för trivselaktiviteter såsom årsfest, mat i samband med NattCup, våravslutning m.m. Ansvarar för kioskförsäljning vid klubbens större arrangemang.

Kommunikation

Sköter hemsida och Facebook. Är klubbens IdrottOnlineansvarig. Redovisar lärgruppsaktiviteter till SISU Idrottsutbildarna. Ansvarar för medlemsregistret och håller adresslistor aktuella. Stötta kassör vid LOK-stödsredovisning. Leder arbetet med att visa upp klubben på föreningslivets "Mälardagen". Ansvarar för mediakontakter inför större arrangemang och aktiviteter. Ansvarar tillsammans med berört område för annonsering inför aktiviteter. Ansvarar för att ta fram presentationsmaterial om klubben. Tillsammans med ordförande och område Marknad planera för aktiviteter tillsammans med Mitt Strängnäs. Ansvarar för klubbens grafiska profil, att den blir känd och för att korrekt profil används.

Marknad

Ansvarar för Bingolotto och Ullmaxförsäljning. Ansvarar tillsammans med Stugan/Trivsel for kontakterna med Sevab. Ansvarar för klubbens insatser som funktionärer vid Strängnäs Kulturdag. Ansvarar för att klubbmedlemmar ställer upp som drevkarlar vid von Stockenströms älgjakter. Söker möjliga samarbeten med lokala företag. Tillsammans med ordförande och Kommunikation samarbetar med föreningen Mitt Strängnäs via Stadsjakten och/eller fotoorientering "Hitta Strängnäs".

Uppdaterad: 05 MAJ 2018 22:13 Skribent: Susanne Söderholm

smol_

 Sparbanken

 

 

 

  

 

Ramirent

 

 

 

 

 

facebook gilla

 

EventorBanner178x42_3

Postadress:
Strängnäs-Malmby OL
Box 2014
64502 Strängnäs

Besöksadress:
SMOLgården, Eskilstunavägen 45
64534 Strängnäs

Kontakt:
Tel: använd e-post
E-post: This is a mailto link

Se all info